Spiegel
Baby
Dyslexie
Larynxmanipulatie 2
Kwartet
Taal
Larynxmanipulatie
Visjesspel
Taal2
Volwassene

Logopediepraktijk Anke Bruekers-Caris bestaat 30 jaar!

30 jaar kleur

ABC-Logopedie

In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Hiervoor moeten we ademen, gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Ook moeten we kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist helpt wanneer dit problemen oplevert.
Logopedie is méér dan leren praten: niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of articulatieproblemen worden behandeld, maar ook problemen die met taal, stem en slikken te maken hebben. Voor deze en andere problemen die met communicatie te maken hebben, kunt u bij ABC-Logopedie terecht.
 

Met ABC-Logopedie wordt communiceren weer vanzelfsprekend!